• Fort aan de Ossenmarkt, Vesting Weesp

  • De Vesting Weesp behoorde tot de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie, maar werd in 1892 bij de Stelling van Amsterdam gevoegd. Het gerestaureerde Fort aan de Ossenmarkt dateert uit 1861. Later werd aan de oostkant een dekkingswal aangebracht en de gracht gedempt. In 1983-1985 werd deze wal afgegraven en de gracht en brug hersteld. Bij de ingang is het ophaalmechanisme van de vroegere brug nog aanwezig. Het fort is eigendom van de gemeente Weesp en biedt plaats aan verenigingen, een muziekschool en bedrijfjes. Het voormalige genieterrein op het bastion Bakkerschans herbergt tegenwoordig een tuinwinkel. De houten genieloods uit 1877 is in gebruik als kantoor, receptie- en vergaderruimte.